สถิติ
เปิดเมื่อ6/07/2018
อัพเดท11/07/2018
ผู้เข้าชม107
แสดงหน้า540
ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

การเปิด-ปิด แบนด์วิทยุสื่อสาร

อ่าน 34 | ตอบ 0
คู่มือเปิด/ปิดแบนด์วิทยุสื่อสาร(สำหรับช่าง) ลำดับ ยี่ห้อรุ่น รายละเอียดการปฎิบัติการณ์ หมายเหตุ.- 1. Spender-Tc-144H รี่เซ็ต: กดF ค้าง เปิดเครื่อง กดF ขึ้น AL-L กด F เปิด: Moniter ปุ่มข้างล่างสุด + UP ค้างไว้ขึ้น SELF กดเลข 0 ค้างขึ้น BAND1 : เปิด BAND2 : ปิด ได้แล้วปิดเครื่อง จบ. ทำคำสั่งอย่างต่อเนื่อง 2. Spender-Tc-144FMA เปิด: กด F ค้าง เปิดเครื่อง ใส่เลข 6 2 6 1 0 1 จบ. ' 3. Spender-TH-2538 (3W) เปิด: กด 168 ค้าง เปิดเครื่องขึ้น AL-L กด F : เปิด/ปิด จบ. ' 4. Spender-Tc-144G เปิด: กดคีย์ส่ง+FUN เปิดเครื่อง ขึ้น SET กด 5050 กด 1 : เปิด / กด2:ปิด กด ยืนยัน จบ. ' 5. Spender-Tc-144HA เปิด: กด + MHz ค้าง เปิดเครื่อง ขึ้น B2 กด 1 + 3 ขึ้น B1 : เปิด ,B2 : ปิด จบ ' 6. Spender-TH-280M เปิด : กด Moniter + PTT ค้าง เปิดเครื่อง ขึ้น - - - - กด 9 # 9 * 9 กดคีย์ส่ง จบ. ' 7. BENISON -FB-388 (เก่า) เปิด: กด F + 1 ค้าง ขึ้น D ยกเลิก D : ปิด ' 8. BENISON -FB-388 (ใหม่) เปิด: กด PTT+ F ค้าง เปิดเครื่อง ขึ้น SET ใส่เลข 5 6 5 7 ขึ้น SETใส่เลข 136.000-174.000 กด ENT ปิด/เปิดเครื่อง กด ENT จบ ' 9. TM-241 EJ เปิด: ถอด R 000 แนวตั้ง บอร์ดจอ ใกล้ถ่าน แบคอัพ 1 ตัว ออก เปิดตลอด ใส่กลับ:ปิด ' 10. TM - 241 EJ (ปี39) เปิด : กดปุ่ม VFO + MR + MHz ค้าง เปิดเครื่อง(ถอดR 000 : เปิด จัมเปอร์ R000 : ปิด) ' 11. FT-2800M (หน้าจอ) เปิด : กด LOW + D/M + ปุ่มสีส้ม ค้าง (รี่เซ็ตจอ) ปิด/เปิดเครื่อง ถอด R นี้ออก 0000 นำ R มาใส่แทน 0000 จบ (เปิดถาวร) ' 12. IC- V 8-T เปิด: กด PTT ค้าง แล้วเปิดเครื่อง : เปิด ' 13. FH - 9012 เปิด : ถอดฝายางปิดด้านหลังเครื่องออก แล้วถอด R x 2 บนช่องทุละบอร์ดออก (เปิดถาวร) ' 14. IC - V 82-T เปิด : กด MONITER + A ค้างแล้วเปิดเครื่อง ปิด : กด MONITER + B ค้างแล้วเปิดเครื่อง ' 15. IC - V 83 การซี่เซ็ตเครื่อง : กด EXIT ค้างแล้วเปิดเครื่อง ขึ้น CLCR - - - ลบทิ้ง การMR: กด F + 1 ตั้งความถี่ กด ขึ้นช่อง กด A - B เพื่อเลือกช่องบันทึกกด C จบ ' 16. ADI - TM281 A เปิด : กดปุ่ม MR ค้าง เปิดเครื่อง กดปุ่ม MR + PTT ค้าง ปล่อย MR ก่อนแล้วPTT ตาม จบ. (รุ่นเก่า ตัดสายแดงหน้าจอออก กด MR ค้างแล้วเปิดเครื่อง : เปิด) ' 17. C - 150 เปิด : กด F + 3 ค้าง แล้วเปิดเครื่อง ปิด : กด F ค้าง ปิด/ เปิดเครื่อง (ถอดชิบใกล้ๆ CPU ออกใส่ไดโอด แทน ) ' 18. FT - 415 เปิด : กด ปุม UP-Dowd ค้าง เปิดเครื่อง (จั๊ม 2 , 6 , 3 :ชั่วคราว /จั๊ม 5 , 3 ,7 :ถาวร) ปิด : กด MR + VFO + 2 ค้างเปิดเครื่อง ' 19. FT - 416 (ดำ) เปิด : กด MHz ค้าง แล้วเปิด/ปิดเครื่อง ปิด: กด MR + VFO แล้วเปิด/ปิดเครื่อง (จั๊ม 3 , 2 , 6 ) ' 20. FT - 411 เปิด : กด MR + VFO+2 เปิดเครื่อง ขึ้น 1000 ป้อน 136.000กดVFO ป้อน174.000 กด VFO ป้อน 136.000 กด VFO ป้อน 174.000 จบ (จั๊ม 2 ,7 ) ' 21. iC-2200 : เปิด : กด MONI + Low = เปิดเครื่อง : ปิด : กด SET + MW = เปิดเครื่อง 22. iC- V 85 T : กด MOni + Clr + PWR = ปิด : กด Func + Moni + Pwr = เปิด 23. Benison V 9 = กด A + On - - - - -ใส่รหัส 47259 กด <> AF = 174.000 <> IF = 136.000 กด ENT 24. Spender TC-Di14 = กด F ค้าง + ON เครื่อง = ALLRST ใส่รหัส 626101 = เปิด / ปิด ทำอีกรอบ 25. Spenter TC- 144 DX = กด Func + Moni ค้าง ON ขึ้น SELE กด PTT ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม SCAN ขึ้น RESET กดปุ่ม LOW ขึ้น CH 01 กดปุ่ม PTT 1 ครั้ง ขึ้น - - - - - ใส่ 136.000 แล้วกดปุ่ม PTT ไปเรื่อยๆ จนกว่าแสดงผล CH 02 กดปุ่ม Fre/ch 2 ครั้ง เพื่อยืนยันการเปิดแบนด์ ( วิธีปิด = กดปุ่ม MOni + 0 พร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง หน้าจอแสดง 144.000 ปิด/เปิดเครื่องใหม่) 26. Spender HERO - X4 , SENDER 941 = กดปุ่ม PTT + FUN = ON ขึ้น SET ใส่รหัส 771081 ขึ้นตัวเลข แล้วกด 1 จะขึ้น 136173(เปิดแบนดฺ) กด 2 จะขึ้น 144145 (ปิดแบนด์) แล้วเลือก ออกกดเมนู(MENU) เพื่อยืนยัด 27. SPENDER TC-144HA = ปิดเครื่อง กด MHz + REV ค้าง แล้วเปิดเครื่อง ขึ้น B1 กด เลข1 + เลข3 เพื่อเลือก B1 (เปิดแบนด์) หรือ B2 ( ปิดแบนด์) เสร็จแล้ว เปิด / ปิด เครื่องใหม่ 28. SD-980-H = กด PTT กับ FUN พร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง หน้าจอจะขึ้น SET แล้วกด 771081 กด 1= เปิด 136.000 MHz กด 2 = ปิด 144.000 MHz แล้วกด เมนู เพื่อยืนยัน...จบ... 29. TM-481DTV = กด Fun+ ts/dcs เปิดเครื่อง เลือก B1 = ปิด B1 = เปิด OK..จบนะ 30. SENDER SD - 888H กด PTT + FUN = เปิดเครื่อง ขึ้น Set กด 771081 กด เลข 1 = 144.146 MHZ กด เลข 2 = 136.174 MHz กด เมนู เสร็จ. 31. SPEEDDER SP-T 1 กด FUN + PTT ค้าง = เปิดเครื่อง ขึ้น SET กด FUN UP DOWN UP DOWN ขึ้น 144.146 MHz กด UP ขึ้น 130.180 MHz กดเมนู เสร็จ. 32. WALLCOM WF-09 กด PTT + MONI ค้าง = เปิดเครื่อง ขึ้น OPT ป้อนรหัส 15362748 จบ. . it-trang it-trang@hotmail.com [58.10.162.xxx] เมื่อ
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :